Nowości
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Zgromadzenia w Polsce : teoria, praktyka i komentarz do ustawy
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6