New items
Numerical Methods for Chemical Engineering : Applications in MATLAB
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Reliability Data on Fire Sprinkler Systems : Collection, Analysis, Presentation, and Validation
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody