Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,