New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski