New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych