Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Okulistyka
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Poradnik służby BHP