Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
St. Bryg. w st. spocz. Prof. Dr hab. Melania Pofit-Szczepańska Doktor Honoris Causa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Terror\terroryzm : studium przypadku
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym