New items
Terrorism Handbook for Operational Responders
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Vademecum ochrony przeciwpożarowej
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Essential MATLAB for Engineers and Scientists