Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Położnictwo i ginekologia
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne