New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,