New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Naddniestrze : terror tożsamości,
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Building construction : the firefighter's battlespace