New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka