Nowości
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Psychologia sądowa : podstawy, badania, aplikacje
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego