New items
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Prawo urzędnicze
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu