New items
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych