Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Anatomia człowieka : podręcznik i atlas dla studentów licencjatów medycznych
Posłuszni do bólu
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego