New items
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Dwie dekady walki z terroryzmem
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego
Powszechny system ochrony praw człowieka w czasie wyzwań pandemicznych. 1