Nowości
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy