Nowości
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Katastrofy. 2,
Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Essentials of Fire Fighting