New items
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Terrorism Handbook for Operational Responders
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,