Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Genetyka medyczna
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Położnictwo i ginekologia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,