Nowości
Położnictwo i ginekologia
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Pediatria
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce