New items
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji