Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Interna Harrisona. tom III
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński