Nowości
Scientific Protocols for Fire Investigation
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego