New items
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Identyfikacja zagrożeń związanych z użytkowaniem paliw
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś