Nowości
Interna Harrisona. tom III
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Scientific Protocols for Fire Investigation
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego