New items
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski