New items
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Współpraca Policji i Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach kryzysowych
Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu kaliskiego