Nowości
Neurologia
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Położnictwo i ginekologia