Nowości
Teleinformatyka dla bezpieczeństwa
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Straż Pożarna w Gostyniu dawniej i dziś
Metodyka przygotowania planu ochrony infrastruktury krytycznej