Nowości
Simpson medycyna sądowa
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Sobotta atlas anatomii człowieka