New items
Teoria operacji specjalnych
Drony w służbie ochrony infrastruktury krytycznej na wojnie z COVID-19
Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji : zagrożenia zdrowotne
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Meteorologia dla transportu i bezzałogowych systemów