New items
Informacja czynnikiem warunkującym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski
Ochrona własności intelektualnej
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz