New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce : teoria i praktyka
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland