New items
Hazardous Materials Chemistry
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Electrical fires and explosions
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych