Nowości
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych