New items
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Atlas pogody
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Formacje policyjne w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności