Nowości
Prawo a media społecznościowe
Treningi i ćwiczenia sztabowe z zespołami zarządzania kryzysowego : województwo, powiat, gmina
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Logistyka w wybranych służbach mundurowych : straż pożarna
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy