New items
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Atlas pogody
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski