New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Ogień - siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7