New items
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska