New items
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
Prawo a media społecznościowe
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa