New items
Relacyjna moc darów troski i ofiarność druhów ochotniczych straży pożarnych : perspektywa krytycznego realizmu i ontologii społecznej
Pożary : kompendium wiedzy
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Kryptografia w teorii i praktyce
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych