Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Sobotta atlas anatomii człowieka
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza