New items
Wiktymologia kryminalna
Structural Fire Engineering
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Modelowanie organizacji dynamicznej