Nowości
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Relacyjna moc darów troski i ofiarność druhów ochotniczych straży pożarnych : perspektywa krytycznego realizmu i ontologii społecznej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Systemy zdrowotne : zrozumieć system