New items
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka