Nowości
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Anestezjologia
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane