Nowości
Psychiatria
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne