New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Neurologia
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Położnictwo i ginekologia